Van Braakliggende Grond naar Samentuin

Stadstuin Heerlen / Leo de Groot

Als gevolg van de krimp liggen er verspreid in Parkstad en ook in Heerlen door afbraak veel stukken braakliggende grond. Dit biedt kansen voor burgers. Woonpunt en Weller zien graag dat burgers/omwonenden zorg gaan dragen over braakliggende stukken grond. Leo de Groot van de Stadstuin en tevens coördinator van de Dobbeltuin, vertelt in zijn presentatie ‘Van braakliggende grond naar Samentuin’ over het ontstaan van de Dobbeltuin en geeft tips over het opzetten van een buurttuin. Laat je stimuleren om in jouw buurt gezamenlijk braakliggende stukken grond om te toveren tot groene oases.