Regiosymposium: De Toekomst is Parkstad

IBA & Stadsregio Parkstad

IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad en Platform31 organiseren gezamenlijk het Regiosymposium Parkstad: Lessons learned Regio Deal en IBA & boekpresentatie IBA Parkstad. Tijdens dit symposium en de aansluitende talkshow wordt ingegaan op de ‘lessons learned’ en de toekomst van de regio. Onderdeel van het programma is de presentatie van de IBA-eindpublicatie ‘Patchwork IBA Parkstad’. Het eerste exemplaar wordt door nai010 uitgevers uitgereikt aan Roel Wever, voorzitter van de AvA en Stadsregio Parkstad Limburg en Lia Roefs, portefeuillehouder IBA bij provincie Limburg. 

Na het symposium wordt voor een ‘hartige hap’ gezorgd, waarna we het programma voortzetten met een talkshow. Onder leiding van Platform31 wordt ingegaan op de vraag hoe het instrument IBA ondersteunend kan zijn in het definiëren van agenda’s, het verbreden van participatie en het ontwikkelen van ontwerp- en uitvoeringskracht voor steden en regio’s. Diverse vragen worden behandeld en iedereen is van harte welkom om te participeren in dit gesprek. Aanmelden kan via de website van IBA Parkstad: www.iba-parkstad.nl