Rondleiding De Vijf Pleintjes

De Vijf Pleintjes

“De Vijf Pleintjes” is een samenhangend verblijfsgebied én een samenwerkingsverband in de binnenstad van Heerlen. Dicht bij elkaar gelegen, in het hart van het centrum van Heerlen, zijn De Vijf Pleintjes te vinden: Wilhelminaplein, Betaplein, Schelmenhofje, Morenhoek en Luciushof. De pleintjes hebben elk hun eigen ambiance, maar zijn ook verbonden met elkaar. Samen vormen ze het bruisend en intieme hart van de stad, het creatieve decor voor kleinschalige culturele en sociale activiteiten. Een intieme infrastructuur die ontmoetingen tussen bezoekers, bewoners en ondernemers stimuleert. “De Vijf Pleintjes” is ook een samenwerkingsverband in de hoedanigheid van een stichting die zorgt voor culturele en sociale dynamiek. Dit met het oog op de leefbaarheid en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte.

De afgelopen jaren hebben enkele pleintjes een forse kwaliteitsslag ondergaan. Andere pleintjes moeten opnieuw worden aangepakt en klaargemaakt voor de toekomst. Het boeiende verhaal van deze ontwikkeling wordt verteld in De Pleintjes Promenade. Dit is een wandeling langs alle vijf pleintjes met een toelichting door bewoners en ondernemers op de dynamische ontwikkelingen.

Aanmelden kan tot 27 augustus 2022 via Leo Noy van Stichting De Vijf Pleintjes. Email: lamgnoy1@hetnet.nl.