Racisme en discriminatie in Limburg anno 2024

De provincie Limburg bestrijkt een diverse leefomgeving. Voor veel mensen is Limburg de mooiste provincie van Nederland. Deze schoonheid heeft jammer genoeg ook een schaduwkant, die zich in vele facetten van de samenleving manifesteert. De provincie kent namelijk jarenlange groei van racisme en discriminatiemeldingen. Wat zit er achter de stijgende meldingscijfers en wat is de impact ervan? Tijdens Cultura Nova komen in relatie tot Pretu spekers, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en professionals bij elkaar om perspectieven te delen en een inclusieve dialoog te bevorderen.

Deze confrontatie is een gezamenlijk initiatief van stichting Art in Contexture, Cultura Nova, Discriminatie.nl, PLT, BLM Parkstad en Gemeente Heerlen.