Workshops: Panorama Zuid-Limburg

Provincie, rijk, Stadsregio Parkstad Limburg en diverse gemeentes

Zuid-Limburg gaat de komende tijd op allerlei gebieden veranderen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de regio een aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. In het project Panorama Zuid-Limburg werken Provincie Limburg, het Rijk, Stadsregio Parkstad Limburg en diverse gemeenten samen aan een nieuw toekomstbeeld voor Zuid-Limburg in 2050. Ook jij kunt daar aan meedoen. 

Over een aantal jaren zullen we de ruimte in onze regio op een andere manier gebruiken dan we tot nu gewend zijn. Dat komt onder meer door veranderingen in de landbouw, ons energiesysteem en mobiliteit, maar ook door het verduurzamen van woningen en het circulair maken van de economie. 

Onder de vlag van NOVI-gebied Zuid-Limburg proberen de organiserende partijen samen de meest relevante ruimteclaims in beeld te brengen. Op basis van de belangrijkste beleidskeuzes stellen ze daarna drie aantrekkelijke en tegelijkertijd onderscheidende toekomstperspectieven op. Eind 2022 mondt dat uit in een toekomstbeeld, dat in 2023 als basis dient voor een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor de regio.  

Tijdens de Stadmaakweek kun je aan de hand van conceptbeelden en schetsen kennismaken met de drie voorlopige toekomstperspectieven. Je mag ook zelf mee ontwerpen, ideeën inbrengen of suggesties doen. Met alle input van de Stadmaakweek worden de toekomstperspectieven verder aangescherpt en aangevuld. 

Op enkele momenten vinden er gerichte workshops plaats waarop een uitgebreide presentatie wordt gegeven over Panorama Zuid-Limburg en daarna tijd is een verdiepend gesprek.

Op de volgende momenten is Panorama Zuid-Limburg te bezoeken zonder dat er workshops plaats vinden:

  • Dinsdag 30 augustus: 12.00-16.00
  • Woensdag 31 augustus: 12.00-16.00
  • Vrijdag 2 september: 12.00-15.00

Kijk voor meer info op www.expeditieruimte.nl/experimenteren/panorama-zuid-limburg.