Lezing: Werner Mantz en Peutz – Het belang van architectuurfotografie

Huub Smeets en Mark Feron

Deze lezing is een preview op de tentoonstelling eind september van Werner Mantz, The perfect Eye, in het Bonnefanten en de gelijknamige monografie met een totaaloverzicht van het werk van Werner Mantz (1901-1983). Mantz heeft een veelzijdig oeuvre nagelaten, waarbij hij met zijn architectuurfotografie uit de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw grote internationale faam verwierf. De fotograaf heeft kans gezien om de geest van eigentijdse architectuur op fotografische wijze te (be)grijpen en is daarmee een inspirerend voorbeeld voor de hedendaagse architectuurfotografie. 

In de lezing gaan Huub Smeets en Mark Feron met name in op zijn fotografisch werk voor De Heerlense architect Frits Peutz, die een belangrijke opdrachtgever was en waarvoor Mantz iconische foto’s maakte. Ook de actuele praktijk van de Heerlense stadsontwikkeling komt aan bod, evenals het belang om er zicht op te krijgen en het te documenteren voor een breder publiek.