De Ontmoeting tussen Alles of Niets

Stormkamer (NL)

Hoe ga je om met mensen die meer of minder hebben dan jij?  

In De Ontmoeting tussen Alles of Niets brengt Stormkamer de kloof tussen arm en rijk in beeld. Je bent getuige van een ontmoeting tussen twee mensen uit dezelfde stad – een welvarend en een bestaansonzeker iemand – die met elkaar in gesprek gaan. Theatermaker Hanna van Mourik Broekman onderzoekt in de voorstelling de verhoudingen tussen deze twee mensen, de vooroordelen, de schaamte en het vertrouwen. Schurend, eerlijk en open. Zonder vluchtroute.

Stormkamer maakt theatrale live-documentaires waarin de grenzen tussen podium en publiek vervagen. Tegelijk verlaagt ook de drempel voor interactie, waardoor de verhalen van anderen dichterbij kunnen komen dan verwacht. De Ontmoeting tussen Alles of Niets is binnen het thema bestaansonzekerheid een vervolg op De Salon tussen Weelde en Gebrek. Deze voorstelling was vorig jaar tijdens Cultura Nova te zien. Na deze ontmoeting werkt Stormkamer toe naar Het Sluitstuk, waarin met acteurs de verschillende verhalen worden verwerkt in een beeldende en muzikale vertelling over bestaansonzekerheid.  

Stormkamer
Stormkamer creëert ontmoetingen die leiden tot theatervoorstellingen over thema’s die ieders aandacht verdienen. Hun doel is een samenleving waarin iedereen gehoord wordt en een gelijke stem heeft. Stormkamer gelooft net zoals Cultura Nova in de kracht van theater om de kloof tussen diverse sociale groepen te overbruggen, vooroordelen te doorbreken en een platform te bieden voor een gelijkwaardige dialoog. Tussen mensen die haaks tegenover elkaar lijken te staan.  

Credits
Concept en regie: Hanna van Mourik Broekman
Stadsdramaturgie: Kim Zonneveld
Performers: Marleen Hendrickx & Raymond van Beek
Decor: André Joosten & Peter Vandemeulenbroecke 
Sound design: Bram Schouw 
Tekst: Jorg van den Kieboom 
Productie: Clare Dowling 
Techniek: Peter Vandemeulenbroecke 
Marketing en communicatie: Mirjam van Valen 
Campagnebeeld: NEST Wiesje Peels en Trijntje Keijser  

In samenwerking met bewoners van Vrieheide, Buurtpunt ’t Heitje, Buurttuin Vrieheide, Cultureel Centrum Corneliushuis en Cultura Nova.  

Mede mogelijk gemaakt door WonenLimburg, Weller, Stadsregio Parkstad Limburg en Gemeente Heerlen.