· l · e · a · k · y · · w · a · l · k ·

Isolde Venrooy (NL)

Isolde Venrooy nodigt je uit om anders naar de omgeving te kijken. Tijdens een ‘symbolische’ wandeling ontdek je nieuwe perspectieven over de aarde, bodem en lichamen. Wandel mee om meer te leren over waaruit de dingen om ons heen én wijzelf zijn samengesteld.

Ons eigen lichaam is het kader vanuit waar we naar de wereld kijken. Vaak nemen we dat kader als vanzelfsprekend, alsof ons lichaam een op zichzelf staand wezen is. Isolde Venrooy wil duidelijk maken dat alles om ons heen, ook ons eigen lichaam, bestaat uit kleinere en grotere onderdelen: microben, waartussen kleine gaatjes bestaan. Vanuit dit nieuwe perspectief dat erkent dat alles een samenstelling is, kunnen we de omgeving op een nieuwe manier ontdekken. Deze wandeling daagt je uit om jouw interpretatie van de wereld open te stellen en te reflecteren op zowel de gaten in de materie om ons heen, alsook in ons eigen perspectief.