Raad van Toezicht-lid

In verband met het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van Stichting Cultura Nova is een vacature ontstaan voor de functie van Raad van Toezicht-lid met aandachtsgebied Culturele Veld & Strategisch Relatiemanagement.

 

  1. Profiel

In de tweeëndertig jaar dat Cultura Nova in Heerlen bestaat, is het festival uitgegroeid tot een belangrijk regionaal zomerfestival met landelijke uitstraling. Coproducties en internationale/landelijke premières (veelal vernieuwend) zijn een stevige basis voor een breed festival, waar jong en oud op af komt. Jaarlijks telt het festival ruim 65.000 bezoekers. Ontstaan uit het Parkstad Limburg Theaters in Heerlen is het festival sinds 2008 een onafhankelijke stichting met een Raad van Toezicht met op dit moment vier leden. De directie wordt gevormd door Rocco Malherbe, bestuurder, en Lieke Benders, artistiek leider. Het festival is stevig verankerd in de regio, hetgeen sterk tot uitdrukking komt in de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg, het Fonds Podiumkunsten en het regionale bedrijfsleven. De Stichting is financieel gezond.

Voor de komende jaren ligt een belangrijke uitdaging in het realiseren van een inhoudelijke doorgroei van het festival door een groter aantal internationale coproducties. De in 2021 wederom verworven meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten is een grote eer, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Talentontwikkeling heeft het festival hoog in het vaandel staan. Cultura Nova is elk jaar coproducent bij meer dan 15 voorstellingen. Daartoe werkt het festival samen met jonge en ervaren makers en een aantal vaste partners als Via zuid, Toneelgroep Maastricht, Hoge Fronten, Het Laagland en Intro. Meerjarige samenwerking met onderwijsinstellingen, zowel basisonderwijs, middelbaar onderwijs, Mbo en HBO (in Parkstad), de Open Universiteit en de kunstvakopleidingen van Zuyd Hogeschool, maar ook KTM van het Vista College is van vitaal belang. Cultura Nova werkte mee aan ‘Centriphery’ een Europees project van festivals en organisaties uit negen landen met subsidie via Creative Europe. Daarnaast is er een telkens terugkerende weging van de artistieke richting waarin het festival zich ontwikkelt. De Raad van Toezicht heeft hierbij, naast een toezichthoudende taak, ook een rol als sparringpartner, verbinder en kritische volger van de directie.

 

  1. Wie zoeken wij?

Binnen de Raad van Toezicht heeft het beoogde lid met aandachtsgebied Culturele Veld & Strategisch Relatiemanagement het onderhouden van de contacten tussen Cultura Nova en het landelijke culturele veld en landelijke media, alsmede het volgen van relevante beleidsontwikkelingen, als aandachtsgebied. Het Raad van Toezicht-lid monitort de gang van zaken op cultureel en mediagebied, fungeert als sparringpartner voor de directie op dit terrein en legt desgewenst contacten tussen het eigen netwerk en Cultura Nova. Het betreft een onbezoldigde functie. Tijdsinvestering: ca. 5 vergaderingen per jaar, enkele malen aanwezigheid tijdens het festival, (mogelijk) gesprekken met fondsen en/of culturele beïnvloeders/bestuurders en jaarlijks een halve tot een hele dag fungeren als sparringpartner van de directeuren.

Het Raad van Toezicht-lid heeft in het dagelijks leven een functie met een sterk cultureel karakter op topmanagement/bestuurlijk niveau, dan wel heeft een dergelijke functie bekleed. Toegang tot en een netwerk in de landelijke top van cultuur; bestuurlijk en de politiek zijn belangrijke “assets”.

Betrokkene hoeft niet woonachtig te zijn in de regio. Hij of zij is betrokken bij het culturele leven in brede zin en heeft een goed netwerk in cultureel relevante kringen in de Randstad/Amsterdam/Den Haag. Hij of zij heeft belangstelling voor nieuwe en vernieuwende vormen van culturele uitingen en de ambitie om een bijdrage te leveren aan de discussie rond de artistieke ontwikkeling van het festival.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de uitvoering van het beleid, bewaakt het functioneren van de stichting binnen de geformuleerde doelstellingen en binnen de kaders van regelgeving en statuten. Hij ziet erop toe dat dit gebeurt op bedrijfsmatige en financieel-economisch verantwoorde wijze, met oog voor medewerkers, artiesten en partners. De Raad van Toezicht gebruikt de aanbevelingen uit de Code Cultural Governance als uitgangspunt voor zijn functioneren.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven generalisten met specifieke kwaliteiten die affiniteit hebben met de missie van de stichting. Ze hebben een algemene interesse in kunst en samenleving. De leden werken collegiaal, analytisch en resultaatgericht. Leden hebben inzicht in strategische vraagstukken, kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en kunnen voor het bestuur klankbord zijn voor diverse aspecten van beleid en bedrijfsvoering.

Cultura Nova omarmt verscheidenheid. Vanuit het streven naar (culturele) pluriformiteit kiezen we bij de aanstelling van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht – bij gelijke geschiktheid – voor nieuwe leden die onderscheidend zijn ten opzichte van de huidige toezichthouders. We roepen kandidaten die intercultureel kunnen denken en handelen, aantoonbaar verbinding kunnen maken met (potentiële) bezoekers / stakeholders en zicht hebben op de landelijke cultuur en/of media-bestel, nadrukkelijk op te reageren.

 

  1. Procedure

U kunt uw belangstelling tot uiterlijk 28 maart kenbaar maken met een brief aan Rocco Malherbe, Stichting Cultura Nova Postbus 300 6400 AH Heerlen, of via email aan secretariaat@culturanova.nl

U kunt inlichtingen inwinnen via Astrid Boeijen, voorzitter van de Raad van Toezicht of Rocco Malherbe, directeur Cultura Nova – telefonisch afspreken via 0031(0)45 5768520

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 7 april 2023.

Vrijwilligers gezocht!

Meewerken aan Cultura Nova?

Cultura Nova Zomerfestival Heerlen zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Er zijn extra handen nodig voor onder andere het opbouwen en afbreken van locaties en decors, ondersteunen in de publiciteit en publieksbegeleiding.

Ieder jaar werken zo’n 70 vrijwilligers mee om Cultura Nova tot een onvergetelijk feest te maken. Meewerken met Cultura Nova staat garant voor veel gezelligheid, sfeer en mooie voorstellingen. Je komt voor en ook eens achter de schermen, werkt samen met gezelschappen en kunt gratis naar voorstellingen.